Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden cursussen Vivi Bolhuis, zwangerschapscoach (nader te noemen wij/ons)

 1. Algemeen

1.1 De algemene cursusvoorwaarden zijn van toepassing op de cursussen van Vivi Bolhuis, zwangerschapscoach

1.2 Onder docent wordt verstaan Vivi Bolhuis, zwangerschapscoach.

1.3 Onder deelnemer wordt verstaan de zwangere vrouw/moeder en haar partner. Onder partner wordt verstaan de persoon die de zwangere/moeder ondersteunt tijdens de geboorte.

1.4 De zwangerschapscursus van Vivi Bolhuis is een cursus ter voorbereiding op de geboorte. Deze cursus vervangt geen therapie.

 

 1. De cursus

2.1 Op www.verwachtingsvol.nl staat het aanbod, de data en tijden. Deze data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Bij onvoldoende aanmeldingen, zal de cirkel verplaatst worden. Indien hier sprake van is krijgt de deelnemer hierover bericht. De deelnemer kan er dan ook voor kiezen de cirkel in een andere vorm te volgen.

2.2 Wanneer de deelnemer geen bericht ontvangt gaat de cirkel door op de afgesproken data.

 

 1. Inschrijving

3.1 Inschrijving voor de cursus gebeurt via de mail of het contactformulier op de website www.verwachtingsvol.nl.

3.2 Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt en wanneer een groep vol is, kan deze niet meer geboekt worden.

3.3 Wanneer een cirkel vol is, kan de deelnemer op de reservelijst geplaatst worden voor die groep. Indien een andere groep passend is voor de deelnemer kan zij zich daar op inschrijven en bij uitval van iemand uit de eerste groepskeuze, krijgt de deelnemer hier bericht van.

 

 1. Correspondentie

4.1 Correspondentie verloopt via email. Bij wijziging van e-mailadres, dit graag zo spoedig mogelijk doorgeven per email via vivi@verwachtingsvol.nl.

4.2 Wanneer een deelnemer een les op de geplande datum niet kan bijwonen, kan deze alleen wanneer daar ruimte voor is bij een andere groep ingehaald worden. De deelnemer kan geen cursusgeld terugkrijgen voor niet gevolgde lessen.

 

 1. Aansprakelijkheid

5.1 Ik ben op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen welke door de deelnemer naar de cirkel worden meegenomen, dan wel schade of letsel dat ontstaat tijdens of na het volgen van de cirkel.

5.2 De deelnemer dient zelf in te schatten of deelname aan de cirkel mogelijk is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongemakken of aandoeningen veroorzaakt door de medische conditie van de deelnemer.

 

 1. Betaling

6.1 Na aanmelding en betaling ontvangt de deelnemer een ontvangstbevestiging. Aanmelden verplicht tot betalen. Wanneer er sprake is van vergoeding kan via vivi@verwachtingsvol.nl een factuur voor de verzekering aangevraagd worden, na het afronden van de cursus.

 

 1. Annulering door de deelnemer

7.1 Wanneer de deelnemer door omstandigheden niet kan deelnemen aan de coaching dient zij mij hiervan direct op de hoogte te brengen. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de coaching wordt € 25,- administratiekosten gerekend. Dit wordt in mindering gebracht op het betaalde cursusgeld. Het resterende bedrag wordt geretourneerd. Vanaf vier weken tot drie weken voor aanvang van de coaching is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Daarna is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Volledige restitutie van het cursusgeld kan enkel geschieden wanneer één van onderstaande uitzonderingen het geval is:

 • Indien de deelnemer prematuur (voor 37 wkn zwangerschap) bevalt vóór de start van de eerste cursusdag.
 • Wanneer de deelnemer om medische redenen aan haar als persoon, niet deel kan nemen aan de coaching en er geen mogelijkheid is om middels skype de les op afstand bij te wonen (het tonen van een verklaring van de arts/verloskundige is verplicht).
 • Wanneer een andere deelnemer de plek inneemt voor de start van de coaching (dit kan dus soms vlak voor de start van de coaching pas duidelijk zijn).

 

 1. Annulering door Vivi Bolhuis

8.1 Vivi Bolhuis behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren of op te schuiven bij onvoldoende inschrijvingen of in geval van overmacht. De deelnemer wordt hierover uiteraard bericht. Het eventueel betaalde cursusgeld kan in dit geval worden geretourneerd, of in overleg in depot worden gehouden voor een opvolgende periode.

8.2 Mocht een les niet doorgaan door ziekte van mij of andere overmacht, dan zorgt Vivi Bolhuis dat de les op een ander tijdstip plaatsvindt. Vivi Bolhuis zal zich te allen tijde inspannen om de deelnemer de mogelijkheid te bieden de coaching alsnog te volgen.

 

 1. Vertrouwelijkheid

9.1 De docent zal de door de deelnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

 

 1. Tarieven

10.1 De tarieven van de coaching en de cirkels zijn te vinden op de website www.verwachtingsvol.nl. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de vergoeding bij de zorgverzekeraar ligt bij de deelnemer.

 

 1. Klachten

11.1 Een deelnemer kan een klacht per e-mail indienen bij vivi@verwachtingsvol.nl.

11.2 Een klacht wordt altijd binnen 14 dagen behandeld.

Vastgesteld door Vivi Bolhuis, augustus 2020

Contact

De Savornin Lohmanlaan 4
9722 HG Groningen
06 103 053 11
vivi@verwachtingsvol.nl

Contact

De Savornin Lohmanlaan 4
9722 HG Groningen
06 103 053 11
vivi@verwachtingsvol.nl